Máy bơm chìm giếng khoanMáy bơm chìm giếng khoan Elanta

Máy bơm chìm giếng khoan Elanta

Máy bơm giếng khoan Elanta DP4 L100/25

Cập nhật: 04/07/2020

Máy bơm giếng khoan Elanta DP4 L100/25 TÍNH NĂNG CHÍNH: Máy bơm chìm 4 dòng DP được sản xuất với các vật liệu chất lượng cao nhất và được thiết kế...

Bơm giếng khoan Elanta DP4 L75/19

Cập nhật: 04/07/2020

Máy bơm giếng khoan Elanta DP4 L75/19 TÍNH NĂNG CHÍNH: Máy bơm chìm 4 dòng DP được sản xuất với các vật liệu chất lượng cao nhất và được thiết kế...

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 L55/14

Cập nhật: 23/06/2020

TÍNH NĂNG CHÍNH: Máy bơm chìm 4 dòng DP được sản xuất với các vật liệu chất lượng cao nhất và được thiết kế để đảm bảo hoạt động an toàn...

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 L40/10

Cập nhật: 23/06/2020

Máy bơm giếng khoan Elanta DP4 E10/08  4” TÍNH NĂNG CHÍNH: Máy bơm chìm 4 dòng DP được sản xuất với các vật liệu chất lượng cao nhất và được thiết kế...

Máy bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 L30/7

Cập nhật: 23/06/2020

Máy bơm giếng khoan Elanta DP4 E10/08  4” TÍNH NĂNG CHÍNH: Máy bơm chìm 4 dòng DP được sản xuất với các vật liệu chất lượng cao nhất và được thiết kế...

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 E20/16

Cập nhật: 08/06/2020

Máy bơm giếng khoan Elanta DP4 E10/08  4” TÍNH NĂNG CHÍNH: Máy bơm chìm 4 dòng DP được sản xuất với các vật liệu chất lượng cao nhất và được thiết kế...

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 E15/12

Cập nhật: 08/06/2020

Máy bơm giếng khoan Elanta DP4 E10/08  4” TÍNH NĂNG CHÍNH: Máy bơm chìm 4 dòng DP được sản xuất với các vật liệu chất lượng cao nhất và được thiết kế...

Máy bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 E10/8

Cập nhật: 08/06/2020

Máy bơm giếng khoan Elanta DP4 E10/08  4” TÍNH NĂNG CHÍNH: Máy bơm chìm 4 dòng DP được sản xuất với các vật liệu chất lượng cao nhất và được thiết kế...